PxPixel
+612 9045 4394
 
CHECKOUT
$7.95 Delivery per order to Australia and New Zealand
100% Australian owned
Over a hundred thousand in-stock titles ready to ship
Unghogern - Östen Kjellman
eBook Published: 25th September 2018
ISBN: 9789187339080
  Good For
 • iOS and Android Devices (Booktopia Reader app)
 • eReaders, Kobo, PC, Mac (requires Adobe Digital Editions)
  Not supported
 • Kindle or iBooks
 • Windows Smart Phones
 • Overdrive
  Features
 • Resizeable Text
 • Flowing Text
 • DRM Protected
 • Printing, Copying or Reproducing Pages
Share This eBook:

eBook

RRP $19.80
$16.80
15%
OFF
Language: Swedish
InstantDownload

I Östen Kjellmans bok om Unghögern har författaren undersökt den svenska rörelse som få känner till idag, men som under tiden då den var verksam under början av 1900-talet var ytterst välkänd. En av de mest namnkunniga personerna är professor Rudolf Kjellén, som bland annat skapade den vetenskapliga disciplinen geopolitik, och han var absolut inte ensam om att vara välkänd. Ett flertal inflytelserika personligheter inom kultur, akademi och politik verkade målmedvetet för att skapa en ny svensk höger, en höger som satte nationen, dvs. folket, främst. Deras idéer fick stor spridning och de publicerades såväl på svenska som på tyska, något som ledde till att tankarna och idéerna spreds ytterligare i ett Europa där nationalismen var på stark frammarsch. Kjellman lägger även fram spännande uppgifter som stärker uppfattningen att Unghögern utgjorde en stor – om inte avgörande – influens över de som senare skulle forma den tyska nationalsocialismen, och författaren gör en intressant jämförelse mellan Unghögerns politiska uppfattningar och de tyska. Historiskt är detta en bok som innehåller sprängstoff. Politiskt presenterar den tydligt den nationalistiska politikens grunduppfattningar så som de ursprungligen formulerades av den nya höger som tog form i Sverige. Boken är oumbärlig för alla som vill ha en sammanfattning och ökad förståelse för de nationalistiska strömningar som nu växer sig allt starkare i Europa. Östen Kjellman är känd som författaren till det uppskattade verket Den forna seden, och har publicerat ytterligare två böcker därefter. Kjellmans fjärde bok presenterar ett omfattande och imponerande arbete inom ett område som fängslar många läsare, och möjligen är detta också författarens bästa bok.

I denna andra utgåva av boken har ett omfattande arbete gjorts med framförallt jämförelser och uppdateringar av citat från de originaltexter som  boken hänvisar till.

Innehåll

Förord
Företal

Del I: Allmän beskrivning av Unghögern och den nationella socialismen i Sverige före år 1920
1.  ”Unghögern”
2.  Männen bakom Unghögern
3.  Svenska Arbetareförbundet
4.  Svenska Folkförbundet
5.  Annie Åkerhielm
6.  Unghögerns betydelse för den tyska nationalsocialismen
7.  Innebörden av ordet ”nationalsocialism”
8.  ”1914 års idéer”
9.  Åsikter på svensk mark om demokrati, folkvilja och  personlighetens betydelse före tyska NSDAP
10.  Norden påverkade Tyskland
11.  Sverige och Tyskland
12.  Samstämmighet Sverige - Tyskland
13.  Den svenska Unghögerns programpunkter och åskådningar återkom i den tyska nationalsocialismen
14.  Hur tänkte Rudolf Kjellén mot slutet?

Del II: Hur Unghögern överensstämde med den tyska nationalsocialismen
15.  Stat, folk och nation. Nationen som organism
16.  Statsledning och statsledare
17.  Socialism
18.  Social uppbyggnad
19.  Samhällets väl före egennytta
20.  Ras, germanskt väsen, nordmannalynne
21.  Personligheten
22.  Liberalismens verkningar
23.  Vådan med demokrati och majoritetsbeslut
24.  Nationalism, nationalitetsidén, fosterlandet, nationalkänsla
25.  Ett folks egenart
26.  Ett folks självbevarelsedrift
27.  Folkgemenskap, nationell enighet  och klassamhällets avskaffande
28.  Geopolitik
29.  Arbetet
30.  Idealism mot materialism
31.  Näringsliv, kapitalism, ekonomi och vinstintresse
32.  Pliktmoral istället för lyckomoral
33.  Ojämlikhet, människornas olikhet och ”de bästa”
34.  Internationalismen
35.  Nationell kultur
36.  Världsåskådning - Icke politisk ideologi

Källförteckning

ISBN: 9789187339080
ISBN-10: 9187339080
Audience: General
Format: ePUB
Language: Swedish
Number Of Pages: 244
Published: 25th September 2018
Publisher: TRSE Media AB
Edition Number: 1

This product is categorised by