+612 9045 4394
 
CHECKOUT
Pinyin Riji Duanwen - Liqing Zhang

Pinyin Riji Duanwen

Paperback

Published: 17th April 2017
Language: Chinese
Ships: 15 business days
15 business days
$14.80
if ordered within

Pinyin Riji Duanwen is a collection of short stories and essays in Mandarin Chinese by Zhang Liqing (1936-2010). Zhang was a Mandarin teacher in Taiwan and the United States and a scholar renowned for her work on the ABC Chinese-English Dictionary and as co-founder of the journal Xin Tang. A notable promoter of Hanyu Pinyin -- the standard romanization of Mandarin Chinese -- she wrote these stories entirely in Pinyin. Well-written and engrossing, this collection will interest native speakers and learners of Mandarin alike.

Pīnyīn rIjI shōujIle yOu Zhāng LIqīng (1936-2010) yOng HAnyǔ Pīnyīn xiě de gUshI hE duǎnwEn. Zhāng LIqīng zAi TAiwān yǔ MěiguO dōu shI gE ZhōngwEn lǎoshī, Zhāng lǎoshī shI gE zhUmIng xuEzhě tā zAi «ABC HAn-Yīng CIdiǎn shAng yǒuzhe xǔduō gOngxiAn, yěshI «Xīn TAng qīkān de chuAnglI zhě. Zhāng lǎoshī gEng shI HAnyǔ Pīnyīn zhUmIng de cUjIn zhě; zhE běn shū lǐmiAn de gUshi dōu shI yOng Pīnyīn zhuǎn xiě de. Cǐ shū huI shǐrEn rěnbUzhU quAnshEnguAnzhU, duIyU HuArEn yǔ xuE ZhōngwEn de rEn, yīdIng huI fēichAng gǎn xIngqU.

A wonderful collection of stories and anecdotes, providing a vivid sense of Zhang Liqing's love of family and history. Written in a lucid and expressive style, her voice truly comes alive on the page. --David Moser, author of A Billion Voices: China's Search for a Common LanguageZhang Liqing wei Zhong-Mei wenhua jiaoliu zuochu de gongxian, jiang yongyuan shoudao Zhong-Mei xuezimen de ganji! --Zhou Youguang, the "father of Pinyin"

ISBN: 9781910736470
ISBN-10: 1910736473
Audience: General
Format: Paperback
Language: Chinese
Number Of Pages: 100
Published: 17th April 2017
Publisher: Camphor Press Ltd
Country of Publication: US
Dimensions (cm): 20.3 x 12.7  x 0.6
Weight (kg): 0.12
Edition Number: 2